نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین , 2014-03-15

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای )

نویسندگان: کاظم دهقانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهارچوب تمام تحلیل ها مکانیک سنگ، بر پایه داده های زمین شناسی مهندسی، که به شناسایی نوع سنگ ها، ناپیوستگی های ساختاری و خصوصیات توده های سنگی می پردازند، قرار دارد. سد در دست مطالعه حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی بر روی رودخانه حاجیلرچای واقع شده است. این سد به عنوان سد خاکی با هسته رسی به طول تاج 265 متر و عرض10 متر با هدف مهار بخشی از پتانسیل آزاد رودخانه حاجیلرچای با متوسط آورد 120 میلیون متر معکب جهت تامین 40 میلیون متر معکب آب برای نیازهای شهری احداث خواهد شد. دراین مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگی ساختگاه سد پرداخته شده است. براساس طبقه بندی RMR، توده سنگ های محور سد در محل تکیه گاه ها در رده سنگ های خوب(Good rock)، ولی توده سنگ های بستر سد در رده سنگها ی متوسط (Fair rock) قرار می گیرند. همچنین نتایج حاصل از آزمایش لوفران در مصالح آبرفتی، نشان دهنده نفوذپذیری متوسط تا زیاد این مصالح می باشد.

کلمات کلیدی

, سد حاجلیرچای, پارامترهای ژئومکانیکی, نفوذیری, پارامترهای ژئوتکنیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043732,
author = {دهقانی, کاظم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای},
booktitle = {نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {سد حاجلیرچای، پارامترهای ژئومکانیکی، نفوذیری، پارامترهای ژئوتکنیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای
%A دهقانی, کاظم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین
%D 2014

[Download]