دھمین کنفرانس مھندسی پزشکی ایران , 2001-10-31

عنوان : ( سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی )

نویسندگان: حمید ابریشمی مقدم , نصیر عابدی , جواد صفائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله طراحی و ساخت یک سیستم تشخیصی ماوراء صوت A-scan بر پایه PC تشریح می گردد. سیستم حاصله می تواند جهت تشخیص سینوزیت های صورت و پیشانی و نیز جهت انجام آزمایشات مروبط به تشخیص نسوج بکار رود. به منظور جلوگیری از حذف هرگونه اطلاعات سیگنال بازگشتی، سخت افزار به گونه ای طراحی شده که امکان جمع آوری موج RF بازگشتی را فراهم می آورد. برای نمایش و پردازش اولیه سیگنال، نرم افزاری نوشته شده است که امکان نمایش بلادرنگ اکوهای بازگشتی را فراهم نموده و نیز توانایی انجام پردازشهای اولیه بر روی سیگنال را دارد. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده حاکی از درستی عملکرد سخت افزار و نرم افزار سیستم می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم ماوراء صوت A-scan , کامپیوتر شخصی, میکروکنترلر, تشخیص نسوج به کمک ماوراء صوت, پژواک RF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043742,
author = {حمید ابریشمی مقدم and نصیر عابدی and صفائی, جواد},
title = {سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی},
booktitle = {دھمین کنفرانس مھندسی پزشکی ایران},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم ماوراء صوت A-scan ، کامپیوتر شخصی، میکروکنترلر، تشخیص نسوج به کمک ماوراء صوت، پژواک RF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی
%A حمید ابریشمی مقدم
%A نصیر عابدی
%A صفائی, جواد
%J دھمین کنفرانس مھندسی پزشکی ایران
%D 2001

[Download]