فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (13), سال (2015-3) , صفحات (19-26)

عنوان : ( بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله‌ کربن-آب تحت بار حرارتی ثابت )

نویسندگان: ابراهیم حسینی پور , سعید زینالی هریس , مهدی شنبدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، رفتار انتقال حرارت جابجایی اجباری و افت فشار نانوسیال نانولوله‌های کربنی چند جداره بر پایه آب دیونیزه در حال جریان از طریق لوله مدور افقی تحت شرایط مرزی بار حرارتی دیواره ثابت به‌صورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا سوسپانسیون آبی همگن نانولوله‌های کربنی به کمک فعال‌کننده سطحی صمغ عربی در غلظت‌های 05/0، 1/0 و 2/0% وزنی تهیه شده است. سپس، نانوسیال‌های فوق‌الذکر در رژیم جریان آرام و گستره اعداد رینولدز 800 تا 2000 در دستگاه بار حرارتی ثابت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که با افزودن مقدار بسیار کمی از نانولوله‌های کربنی به آب، ضریب انتقال حرارت جابجایی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش غلظت نانولوله‌های کربنی و عدد رینولدز، ضریب انتقال حرارت جابجایی افزایش می‌یابد. با این حال، تأثیر افزایش غلظت نانولوله‌های کربنی نسبت به افزایش عدد رینولدز بیشتر بوده است. علاوه بر این، داده‌های افت فشار در غلظت‌ها و اعداد رینولدز مختلف بررسی شده است. در غلظت‌های پایین نانولوله‌های کربنی، مقدار افت فشار در نانوسیالات محتوی نانولوله‌های کربنی و سیالات پایه تقریباً برابر شده است و اختلاف بین آن‌ها قابل چشم‌پوشی است. در نتیجه توان اضافی برای پمپ نانوسیال نانولوله کربنی/ آب در غلظت‌های پایین مورد نیاز نیست. بیشترین میزان افزایش ضریب انتقال حرارت 8/42% بوده است که در رینولدز 2027 و غلظت 2/0% وزنی رخ داده است.

کلمات کلیدی

نانوسیال؛ نانولوله‌های کربنی؛ صمغ عربی؛ بهبودانتقال حرارت جابجایی؛ افت فشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043753,
author = {حسینی پور, ابراهیم and زینالی هریس, سعید and شنبدی, مهدی},
title = {بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله‌ کربن-آب تحت بار حرارتی ثابت},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {13},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {نانوسیال؛ نانولوله‌های کربنی؛ صمغ عربی؛ بهبودانتقال حرارت جابجایی؛ افت فشار اضافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله‌ کربن-آب تحت بار حرارتی ثابت
%A حسینی پور, ابراهیم
%A زینالی هریس, سعید
%A شنبدی, مهدی
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]