کنفرانس فیزیک ایران 1993 , 2014-09-08

عنوان : ( محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا )

نویسندگان: سمیرا شعیبی محسن آبادی , محمدابراهیم زمردیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ثابت جفت شدگی قوی را با استفاده از پیش بینی های دینامیک کوانتومی رنگ (QCD)برای متغیر های 1-T، ρ، BW و BT در فرآیند نابودی e+e- hadrons محاسبه می کنیم. این محاسبات تا مرتبه سوم انجام شده است. برای این منظور از داده های Monte Carlo PYTHIA استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهند که با افزایش مرتبه تصحیحات ممان، دقت ثابت جفت شدگی افزایش می یابد. در ادامه علاوه برخطای تجربی، خطای ناشی از تئوری را نیز برای تصحیحات NNLO اندازه می گیریم. این باعث می شود که نتایج به دست آمده از دقت بالاتری برخوردار باشند. نتایج ما با نتایج به دست آمده از آزمایشات دیگر و همچنین با نظریه QCD سازگار است

کلمات کلیدی

, تصحیحات NNLO, Monte Carlo
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043771,
author = {شعیبی محسن آبادی, سمیرا and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1993},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تصحیحات NNLO;Monte Carlo},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا
%A شعیبی محسن آبادی, سمیرا
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1993
%D 2014

[Download]