نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی , 2014-10-15

عنوان : ( اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه )

نویسندگان: زهرا هاجری , بهروز فتحی هفشجانی , زهره سعادت فر , عباس زارع , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مار گزیدگی یکی از نگرانی هایی است که سلامت عمومی را تهدید می کند. مار جعفری ایران با داشتن زهر هموتوکسین یکی از سمی ترین مارهای شناخته شده در جهان می باشد. سورامین به عنوان یک داروی ضد تریپانوزوم می تواند مانع برخی از اثرات سمی زهرها شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین در مقابل فعالیت خون ریزی دهنده زهر مار جعفری در جنین در حال رشد جوجه صورت گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد با افزایش دوز زهرمدت زمان مرگ جنین ها کاهش می یابد و سورامین می تواند به طور معنا داری مدت زمان زنده ماندن جنین ها را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, سورامین , زهر مار جعفری , سیستم گردش خون جنین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043778,
author = {هاجری, زهرا and فتحی هفشجانی, بهروز and سعادت فر, زهره and عباس زارع and عزیز زاده, محمد},
title = {اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه},
booktitle = {نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سورامین - زهر مار جعفری - سیستم گردش خون جنین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه
%A هاجری, زهرا
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%A سعادت فر, زهره
%A عباس زارع
%A عزیز زاده, محمد
%J نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی
%D 2014

[Download]