فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (13), سال (2015-3) , صفحات (27-36)

عنوان : ( ایجاد سطوح نرم بی اسپلاین از طریق بهبود آرایش نقاط داده )

نویسندگان: سیدفرهاد حسینی , بهنام معتکف ایمانی , سعید حدیدی مود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به ایجاد سطوح پیچیده تر در طراحی به کمک کامپیوتر، سبب انگیزش به سوی روش هایی شده است که سطوحی نرم تر و خوشایندتر تولید کنند. در این پژوهش از یک روش جدید در سازگارسازی منحنی های مقطع جهت انجام فرآیند برازش سطح به مقاطع معین یا لافتینگ ارائه شده است. در این روش توزیع نقاط داده مقاطع و بردار گرهی پایه جهت رسیدن به سطح مطلوب بهبود می یابد. در فرآیند سازگارسازی ابتدا می بایست درجه منحنی های مقاطع و بردارهای گرهی متناظر پیش از انجام فرآیند لافتینگ یکسان شوند. بر اساس الگوریتم پیشنهاد شده در این پژوهش در حین اجراء فرآیند سازگارسازی سطحی نرم و هموار بدست می آید که می تواند در بسیاری از کاربردهای مهندسی مانند مهندسی معکوس، مهندسی پزشکی، کنترل کیفیت و غیره مورد استفاده قرار گیرد. مبنای این روش بهبود در چیدمان نقاط داده و اصلاح پارامترهای متناظر آن نقاط است، به قسمی که در فرآیند تکرار، چیدمان نقاط داده اصلاح شده تا در انتها بردارهای گرهی یکسان برای کل مقاطع حاصل شود. روش بر روی چند مثال کاربردی پیاده سازی و کارایی آن صحه گذاری شده است. همچنین میزان انحراف نقاط داده نهایی از حالت اولیه منحنی مقطع توسط روش توانمند هاسدورف تحلیل شده است. لازم به ذکر است که سطوح بدست آمده از نظر کیفیت بصری نیز بسیار خوشایندتر به نظر می رسند. همچنین جهت اثبات ادعای دستیابی به سطوح نرم تر با تغییرات انحنای کمتر در راستاهای اصلی، از پارامتر کمی کمترین تغییرات انحنا استفاده شده است. در انتها نمونه ای از کاربرد روش در مدل سازی ناحیه ریشه پره توربین بادی آورده شده است.

کلمات کلیدی

, منحنی بی اسپلاین, سطح بی اسپلاین, لافتینگ, بردار گرهی مشترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043791,
author = {حسینی, سیدفرهاد and معتکف ایمانی, بهنام and حدیدی مود, سعید},
title = {ایجاد سطوح نرم بی اسپلاین از طریق بهبود آرایش نقاط داده},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {13},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {منحنی بی اسپلاین، سطح بی اسپلاین، لافتینگ، بردار گرهی مشترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاد سطوح نرم بی اسپلاین از طریق بهبود آرایش نقاط داده
%A حسینی, سیدفرهاد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%A حدیدی مود, سعید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]