فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (12), سال (2015-3) , صفحات (199-208)

عنوان : ( تحلیل تلرانسی سازه های ورقی انعطاف پذیر با درنظرگرفتن اثرات تماس متقابل و پیوستگی سطح ورقها )

نویسندگان: سید علی هاشمیان , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک مجموعه مکانیکی، وجود خطاهای ناشی از ساخت قطعات و یا فرآیند مونتاژ، می‌تواند باعث تغییرات زیادی در مجموعه نهایی نسبت به مدل ایده‌آل شده و بر کیفیت و عملکرد آن تاثیرگذار باشد. در سازه‌های ورقی فلزی، بدلیل انعطاف‌پذیری زیاد ورق‌ها، خطاهایی که به هنگام مونتاژ رخ می‌دهد، به اندازه خطاهای ناشی از تلرانس تولیدی ورق‌ها تاثیرگذار هستند؛ لذا در اختیار داشتن مدلی جامع که بتواند فرآیند مونتاژ این سازه‌ها را تحلیل و ارتباط بین تلرانس قطعات و تغییرات نهایی مجموعه را بیان نماید، بسیار حائز اهمیت است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که فرآیندهای مونتاژ معمولاً پیچیده و ذاتاً غیرخطی هستند. مهمترین عاملی که باعث غیرخطی شدن فرآیند مونتاژ سازه‌های ورقی می‌شود، تماس متقابل سطوح با یکدیگر در حین مونتاژ می‌باشد. نادیده گرفتن این اثر و بیان فرآیند مونتاژ صرفاً بر اساس رابطه خطی نیرو-جابجایی منجر به تداخل ورق‌ها در مدل و بروز اختلافات زیاد بین نتایج تئوری و عملی خواهد شد. فاکتور مهم دیگر در تحلیل تلرانسی سازه‌های ورقی، پیوستگی سطح ورق‌هاست که باعث ایجاد ارتباطی متقابل بین تغییرشکل نقاط مختلف یک ورق می‌شود. هدف از این مقاله ارائه روشی جدید در تحلیل تلرانسی سازه‌های ورقی فلزی انعطاف‌پذیر است که در آن تحلیل اجزای محدود غیرخطی با شکل بهبودیافته تحلیل آماری بدون حساسیت ترکیب می‌شود تا بتواند اثرات تماس متقابل و پیوستگی سطح ...

کلمات کلیدی

, تحلیل تلرانسی سازه‌های ورقی انعطاف‌پذیر, تماس متقابل سطوح, پیوستگی سطوح, تحلیل اجزای محدود غیرخطی, تحلیل آماری بدون حساسیت بهبودیافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043792,
author = {سید علی هاشمیان and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {تحلیل تلرانسی سازه های ورقی انعطاف پذیر با درنظرگرفتن اثرات تماس متقابل و پیوستگی سطح ورقها},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {12},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {199--208},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل تلرانسی سازه‌های ورقی انعطاف‌پذیر، تماس متقابل سطوح، پیوستگی سطوح، تحلیل اجزای محدود غیرخطی، تحلیل آماری بدون حساسیت بهبودیافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تلرانسی سازه های ورقی انعطاف پذیر با درنظرگرفتن اثرات تماس متقابل و پیوستگی سطح ورقها
%A سید علی هاشمیان
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]