کنفرانس فیزیک ایران 93 , 2014-09-08

عنوان : ( بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه )

نویسندگان: راضیه کارگر , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتیموان تلوراید(Sb2Te3) جزء بهترین مواد ترموالکتریک می باشد. در این مقاله به محاسبه و بررسی خواص این ماده بر اساس نظریه تابعی چگالی پرداخته می شود. ابتدا خواص الکترونی بررسی و ساختار نواری الکترونی رسم و مقدار گاف انرژی تعیین می گردد. سپس با استفاده از نظریه ترابردی بولتزمن به بررسی خواص ترموالکتریکی از جمله تغییرات ضریب سیبک، رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی الکترونی و عامل توان بر حسب دما پرداخته می شود. در نهایت محاسبات فونونی را انجام داده و نمودار پرکندگی فونونی و مقادیر مربوط به طیف فعال رامان بدست می آید.

کلمات کلیدی

, مواد ترموالکتریک, آنتیموان تلوراید, نظریه تابعی چگالی, ضریب سیبک, رسانندگی الکتریکی, رسانندگی گرمایی الکترونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043859,
author = {کارگر, راضیه and رضائی رکن آبادی, محمود and قربانی, شعبان رضا},
title = {بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 93},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مواد ترموالکتریک،آنتیموان تلوراید،نظریه تابعی چگالی،ضریب سیبک، رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی الکترونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه
%A کارگر, راضیه
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A قربانی, شعبان رضا
%J کنفرانس فیزیک ایران 93
%D 2014

[Download]