هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز , 2011-11-08

عنوان : ( مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری، و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین و اتانول در موتور دوزمانه )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمد حاتمی , بهروز صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز مبرم به سوختهای پاک در وسائل حمل و نقل.............

کلمات کلیدی

, اگزرژی, بازگشت ناپذیری, موتور دوزمانه, اتانول, آلاینده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043861,
author = {قاضی خانی, محسن and حاتمی, محمد and صفری, بهروز},
title = {مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری، و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین و اتانول در موتور دوزمانه},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اگزرژی، بازگشت ناپذیری، موتور دوزمانه، اتانول، آلاینده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری، و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین و اتانول در موتور دوزمانه
%A قاضی خانی, محسن
%A حاتمی, محمد
%A صفری, بهروز
%J هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
%D 2011

[Download]