دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2014-10-09

عنوان : ( ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد) )

نویسندگان: سجاد شیرازی , محمدرضا حاجی پوراسفدن , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و مشابه پیشگیری و حتی درمان بحران های زیست محیطی می باشد. بنابراین بهره گیری از منابع باید با مطالعه دقیق و تعیین توان اکولوژیک آنها صورت گیرد. زیر حوضه بلغور سد کارده مشهد دارای توانمندی های بالایی بوده که با ارزیابی توان می توان بخشی از آنها را مشخص نمود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی توان اکولوژیک, سامانه اطلاعات جغرافیایی, ترکیب خطی وزن داده شده, ارزیابی چند منظوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043877,
author = {شیرازی, سجاد and حاجی پوراسفدن, محمدرضا and اکبری, مرتضی},
title = {ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد)},
booktitle = {دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی توان اکولوژیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی، ترکیب خطی وزن داده شده، ارزیابی چند منظوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد)
%A شیرازی, سجاد
%A حاجی پوراسفدن, محمدرضا
%A اکبری, مرتضی
%J دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2014

[Download]