هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-10-23

عنوان : ( زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف )

نویسندگان: زکیه شاکردپور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سنجدک III یکی از آنومالی های شرقی معدن سنگان است. زمین شناسی منطقه از قدیم به جدید شامل شیست به همراه ماسه سنگ های دگرگون شده به سن پرکامبرین، شیل، ماسه سنگ، آهک کریستالین و دولومیت با سن ژوراسیک، کنگلومرا با سن کرتاسه تحتانی، توده ی نفوذی با ترکیب بیوتیت مونزونیت پورفیری، اسکارن و توف به سن ائوسن می باشد. زون اسکارنی واقع در منطقه سنجدک IIIبه 5بخش، پیروکسن-گارنت اسکارن، گارنت-پیروکسن اسکارن، گارنت اسکارن، پیروکسن اسکارن و اکتینولیت اسکارن تقسیم می شود. این مجموعه شامل کانی های کالک سلیکات بدون آب، گارنت و پیروکسن است که طی دگرگونی پسرونده به کلسیت، کلریت، اکتینولیت و اپیدوت تبدیل شده اند. کانی سازی در این منطقه به صورت رگه ای و پراکنده در سنگ میزبان آهک کریستالین است. کانی سازی اولیه شامل مگنتیت، اسپکیولاریت، باریت و کانی ثانویه شامل گوتیت است. براساس نتایج ژئوشیمیایی حاصل از نمونه های خرده سنگی برداشت شده از زون های کانی سازی مقدارآهن از 4تا 38 درصد، منگنز از 1165 تا 3305 گرم در تن،سرب از 10 تا110 گرم در تن، روی از28 تا 640 گرم در تن و مس از 10 تا 36 گرم در تن در تغییر هستند. کانی سازی در منطقه سنجدکIII از شدت و گسترش کمتری نسبت به دیگر آنومالی های معدن سنگان برخوردار است و فقط کانی سازی ها کوچکی به صورت رگه ای از آهن و دیگر سولفیدهای اکسید شده در منطقه تشکیل شده است. این امر می تواند حاکی از فعالیت های نهایی محلول های هیدروترمالی کانه دار درمنطقه باشد. بررسی زون اسکارنی منطقه سنجدک موید این مطلب است که کانی سازی مگنتیت همراه آن بسیار ضعیف است.

کلمات کلیدی

, سنجدکIII, معدن سنگان خواف, کانی¬شناسی اسکارن, ژئوشیمی, زمین¬شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043927,
author = {شاکردپور, زکیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {سنجدکIII، معدن سنگان خواف، کانی¬شناسی اسکارن، ژئوشیمی، زمین¬شناسی، کانی¬سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف
%A شاکردپور, زکیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]