هشتمین همایش ملی تخصصی زمین¬شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-10-23

عنوان : ( تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: آرزو زارعی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی خانلق در شمال غرب شهرستان نیشابور در زون ساختاری بینالود قرار دارد. براساس مطالعات صحرایی و کانی شناسی، واحدهای سنگی مشاهده شده در منطقه به سن الیگوسن، شامل رخنمون هایی از توف و هورنبلند داسیت و همچنین توده های نفوذی با ترکیب گرانودیوریت و کوارتزمونزودیوریت پورفیری است. مگنتیت و آپاتیت مهم ترین کانی های این کانسار هستند که در شکستگی ها و زون های گسلی تشکیل شده اند. با توجه به اختلاف زیاد خاصیت مغناطیسی سنگ میزبان و ذخیره ی مگنتیت در منطقه، روش مغناطیس سنجی بهترین روش برای اکتشاف است. مقدار ناهنجاری مغناطیسی در محدوده ی A،بین 46151-57147 گاما و در محدوده یB بین 49177-49307 گاما متغیر است. باتوجه به نقشه ی برگردان به قطب (RTP)، چندین ناهنجاری در قسمت جنوب غربی و شمال شرقی منطبق بر زون های کانی سازی دیده می شود. با توجه به نقشه های ادامه ی فراسوی 5 تا 40 متر، می توان نتیجه گرفت که عمق ناهنجاری های شمال شرقی کم بوده و ناهنجاری جنوب غربی دارای عمق بیشتری می باشد. براساس مطالعات صحرایی نیز بزرگترین زون کانی سازی در جنوب غربی منطقه رخنمون دارد.

کلمات کلیدی

, خانلق, مغناطیس¬سنجی زمینی, کانی¬سازی مگنتیت, شمال¬غرب نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043929,
author = {زارعی, آرزو and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین¬شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {خانلق، مغناطیس¬سنجی زمینی، کانی¬سازی مگنتیت، شمال¬غرب نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور
%A زارعی, آرزو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین¬شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]