سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23

عنوان : ( تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم )

نویسندگان: محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احداث سد های اصلاحی یکی از اقدامات رایج در کنترل فرسایش خاک و رسوب ورودی به مخازن سد ها می باشد که در آبخیزداری کشور به آن توجه ویژه شده است. این سازه ها که با اصلاح شیب آبراهه زمینه کاهش سرعت آب و رسوبگذاری را فراهم می آورد نقش مهمی در جلوگیری از انتقال رسوب و آلاینده ها به مخازن سدها و یهنه های آبی دارد. در این تحقیق با هدف تعیین نقش سدهای اصلاحی احداث شده در حوضه آبخیز سد تهم در استان زنجان اقدام به برداشت اطلاعات مربوط به سازه ها و حجم رسوبگذاری گردید. مطالعات صحرایی بیانگر احداث تعداد 587 سازه سنگ و ملاتی و خشکه چین در سطح حوزه بوده است. که زمینه کنترل 80 هزار مترمکعب رسوب در سطح حوزه را فراهم آورده است. مقدار رسوب کنترل شده در زیرحوزه های مختلف از 6/1042 متر مکعب در زیرحوزه 1 تا 35687 متر مکعب در زیر حوزه 4 متفاوت می باشد.

کلمات کلیدی

, سد اصلاحی, رسوبگیری, آبخیزداری, کنترل رسوب, تهم زنجان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043947,
author = {آذری, محمود and شیرکو ابراهیمی محمدی},
title = {تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم},
booktitle = {سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {سد اصلاحی، رسوبگیری، آبخیزداری، کنترل رسوب، تهم زنجان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم
%A آذری, محمود
%A شیرکو ابراهیمی محمدی
%J سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران
%D 2014

[Download]