اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ابران چالش ها و چشم اندارها , 2014-10-18

عنوان : ( بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , حمیده محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری را رویکردی جدید در توسعه روستایی می دانند که علاوه بر بهبود و رشد اقتصادی، امکان حفاظت محیط زیست روستایی را همراه با حمایت از فرهنگ بومی و تقویت آداب و رسوم اجتماعی محلی فراهم می کند. از این رو هدف کلی این تحقیق بررسی شاخص های اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار و ارائه راهبردی مناسب در جهت توسعه گردشگری در نواحی روستایی می باشد. بنابراین به منظور رسیدن به این اهداف از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی استفاده شده تا از دید روستاییان تاثیر گردشگری بر توسعه پایداری فرهنگی- اجتماعی آن را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و هم چنین با کاربری پرسشنامه تدوین شده ی پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه در 3 روستای دارای پتانسیل ها گردشگری در دهستان جاغرق بخش طرقبه شهرستان بینالود گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون تی تست نشان می دهد که از دیدگاه روستاییان پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری در منطقه موجودیت نیافته است. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل ایجاد تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، برگزاری کلاس های آموزشی، افزایش آگاهی اجتماعات روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری پایدار, گردشگری روستایی, پایدار فرهنگی- اجتماعی, دهستان جاغرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043959,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and قاسمی, مریم and سربرقی مقدم طرقبه, تکتم and محمودی, حمیده},
title = {بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ابران چالش ها و چشم اندارها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه گردشگری پایدار، گردشگری روستایی، پایدار فرهنگی- اجتماعی، دهستان جاغرق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A قاسمی, مریم
%A سربرقی مقدم طرقبه, تکتم
%A محمودی, حمیده
%J اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ابران چالش ها و چشم اندارها
%D 2014

[Download]