ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز )

نویسندگان: حسین راست پور , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از منابع جایگزین، می توان پروتیین مورد نیاز را تأمین کرد و منجر به توسعه بخش دامپروری از طریق کاهش هزینه های مصرفی شد، همچنین استفاده از این منابع، می تواند منجر به کاهش وابستگی کشورهای در حال توسعه به واردات غلات استراتژیک از سایر کشورها گردد. احتیاج پروتیینی گاوهای شیرده پر تولید و گوساله های پرواری بیش تر از مقدار پروتیین میکروبی تولید شده در شکمبه است، به همین دلیل وارد کردن پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه این حیوانات ضروری است. سیلوی ضایعات سیبزمینی فرآوری شده با ملاس ، به عنوان یک منبع جایگزین، یکی از ترکیبات پرانرژی محسوب میشود و البته دارای درصد پروتیین و الیاف- خام نیز هستند و باتوجه به مناسب بودن پروتیین این دانهها، به نظر می رسد می توان از آن در جیره دام های نشخوارکننده استفاده کرد. 4 و 6%، مورد تجزیه تقریبی قرار گرفتند و ترکیبات هر یک ،2 ، هر سیلوی ضایعات سیبزمینی فرآوری شده با ملاس در 4سطح، 0 از آنها از نظر مادهخشک، مادهآلی، پروتیینخام، فیبرخام، چربیخام و خاکستر تعیین گردیدند . اثرسطوح ملاس برروی صفات موردآزمایش، (عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی وگوارشپذیری آزمایشگاهی) با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار تجزیه گردید.

کلمات کلیدی

, بوته سیب زمینی, تولیدگاز, سیلو, ملاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043983,
author = {راست پور, حسین and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بوته سیب زمینی، تولیدگاز، سیلو، ملاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز
%A راست پور, حسین
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]