چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا )

نویسندگان: مسعود عامل منیریان , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستمهایی که فعالیت مستمر و کارایی آنها با حداکثر قابلیت اطمینان حائز اهمیت میباشد، نیاز به انتخاب صحیح مجموعهای رزرو است تا در صورت بروز مشکل برای هر یک از اعضای فعال مجموعه، بهترین جایگزین برای آن وجود داشته باشد. همچنین در صورت تعویض صحیح و به موقع اعضا اصلی و رزرو با یکدیگر میتوان احتمال توقف و همچنین افت کیفی سیستم را کمینه نمود. با توجه به اینکه انتخاب مجموعه ذخیره باید قبل از شروع فعالیت سیستم انجام شود و همچنین محدودیتهایی از جمله بودجه، فضا و زمان برای انتخاب داریم، مساله انتخاب مجموعه ذخیره مطرح میشود. بنابراین تعیین ترکیب بهینه مجموعه رزرو از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. از طرفی برای اینکه بتوان وضعیت سیستم را در بهترین وضعیت حفظ کرد مسالهی تعویض و استراتژی تعویض مطرح میشود. با توجه به اینکه سیستم به صورت پویا عمل میکند باید برنامهای برای تعویض اجزا سیستم با ترکیب رزرو ارایه داد تا از افت کیفی و بروز خرابی جلوگیری نمود. در این مقاله مدلی برای تعیین ترکیب ذخیره و همچنین مدلی برای تعیین استراتژی تعویض در شرایط پویا ارایه شده است تا با حداقل کردن هزینه ها، سطح کیفی سیستم را در بالاترین میزان خود نگه دارد. از طرفی انتخاب ترکیب ذخیره و استراتژی تعویض برپایه احتمال و عدم قطعیت میباشد از این رو برای بیان مساله از مجموعههای فازی استفاده شده است. همچنین از آنجایی که مساله انتخاب بهینه مجموعه رزرو در دنیای ورزش و در بازیهای گروهی نیز مطرح میباشد، در این مقاله با بررسی موردی بر روی تیم فوتبال سعی شده است تا سطح کیفی و قابلیت اطمینان تیم را در هر بازی از یک لیگ فشرده در حالت بهینه حفظ نمود.

کلمات کلیدی

, ترکیب مجموعه رزرو, بهینهسازی ترکیباتی, مدلسازی فازی, استراتژی تعویض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043989,
author = {عامل منیریان, مسعود and رضوی, حمیده },
title = {بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا},
booktitle = {چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ترکیب مجموعه رزرو، بهینهسازی ترکیباتی، مدلسازی فازی، استراتژی تعویض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا
%A عامل منیریان, مسعود
%A رضوی, حمیده
%J چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2014

[Download]