تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (9), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (63-76)

عنوان : ( تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت) )

نویسندگان: سیده صدیقه احمدزاده , حدیث کاوند , علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی امکان تولید انواع محصولات کشاورزی با کیفیت بالا در استان گیلان وجود دارد. برنج یکی از محصولات استراتژیک بوده که نقش اساسی در اقتصاد کشاورزان استان از جمله شهرستان رشت ایفا می کند. از این رو در این مطالعه به تعیین کارایی شالیکاران این شهرستان پرداخته شد. تحقیق حاضر بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق تکمیل 120 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با شالیکاران جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 86/0، 828/0، 958/0 و در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 916/0، 89/0 و 971/0 می باشد. همچنین بر حسب نتایج به دست آمده، با اجرای برنامه های افزایش کارایی فنی کشاورزان، می توان بدون تغییر در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش داد. همچنین برگزاری دوره های آموزشی می تواند در ارتقای سطح مدیریت کشاورزان موثر باشد

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ریاضی, تحلیل پوششی داده ها, شالیکاران, شهرستان رشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043992,
author = {سیده صدیقه احمدزاده and حدیث کاوند and علیرضا سرگزی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت)},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2012},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {63--76},
numpages = {13},
keywords = {برنامه ریزی ریاضی، تحلیل پوششی داده ها، شالیکاران، شهرستان رشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت)
%A سیده صدیقه احمدزاده
%A حدیث کاوند
%A علیرضا سرگزی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2012

[Download]