اساس, دوره (14), شماره (34), سال (2013-1) , صفحات (13-18)

عنوان : ( اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) )

نویسندگان: محمدعلی دشتی رحمت آبادی , فرزاد شهابیان مقدم , حسن حاجی کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بتن پودری فعال(RPC) از جمله بتن های توانمند با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برتر است.RPC با بهره گیری از سیمان و مصالح پودری بسیار ریزدانه شامل ماسه کوارتزی (با حداکثر ابعاد µm 600)، میکروسیلیس، مقادیر کم نسبت آب به سیمان (کمتر از 2/0) و استفاده از فوق روان کننده های ممتاز تولید می گردد. مقاومت فشاری و کششی بالا، جذب انرژی و دوام زیاد، سبب برتری این نوع بتن نسبت به بتنهای توانمند رایج گردیده است. کاربرد روشهای مختلف عمل آوری و اعمال فشار اولیه، سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی RPC می گردد. در این پژوهش از مصالح بومی ایران جهت ساخت RPC استفاده گردیده است. نمونه های آزمایشگاهی با اعمال فشار اولیه با مقادیر 25، 50، 100 و 150 مگاپاسکال ساخته شده اند و هفت نوع متفاوت از شرایط عمل آوری روی نمونه ها اعمال گردیده است. بررسی نتایج حاصل از آزمایش نمونه ها بیانگر آن است که در دماهای بالاتر عمل آوری وبا اعمال فشار اولیه تا 100 مگاپاسکال، افزایش جرم حجمی و مقاومت فشاری نمونه ها مشاهده می گردد.

کلمات کلیدی

, بتن پودری فعال, اعمال فشار اولیه, عمل آوری حرارتی, جرم حجمی, مقاومت فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043996,
author = {دشتی رحمت آبادی, محمدعلی and شهابیان مقدم, فرزاد and حاجی کاظمی, حسن},
title = {اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC)},
journal = {اساس},
year = {2013},
volume = {14},
number = {34},
month = {January},
issn = {2008-7721},
pages = {13--18},
numpages = {5},
keywords = {بتن پودری فعال، اعمال فشار اولیه، عمل آوری حرارتی، جرم حجمی، مقاومت فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC)
%A دشتی رحمت آبادی, محمدعلی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حاجی کاظمی, حسن
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2013

[Download]