بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , 2014-10-27

عنوان : ( طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن )

نویسندگان: رضا راضی , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، به بررسی و طراحی یک روش کنترل چند‌حلقه‌ای اصلاح‌شده برای مبدل PWM تک فاز جدا از شبکه (مبدل UPS)، بدون سنسور ولتاژ خروجی با فیلتر خروجی LC می‌پردازد. در روش کنترلی فوق از متغیرهای حالت سیستم (ولتاژ خروجی و جریان اندوکتانس فیلتر)، جریان بار و ولتاژ مرجع به عنوان سیگنال‌های پیش‌خور و پس‌خور استفاده می‌شود. در روش پیشنهادی، جریان اندوکتانس فیلتر و جریان بار به جهت کاربرد حفاظتی به صورت مستقیم اندازه‌گیری می‌گردد و ولتاژ خروجی با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن تخمین زده می‌شود. در حلقه‌های پس‌خور کنترلر مورد نظر، از کنترلرهای تناسبی ساده جهت تنظیم ولتاژ خروجی و میرایی فعال و بهبود عملکرد حالت پایدار و گذرا استفاده شده ‌است. حلقه‌های پیش‌خور نیز به منظور طراحی بهینه، افزایش عملکرد مقاوم سیستم و دفع سریع اغتشاشات به کار گرفته شده است. از جمله مزایای روش پیشنهادی می‌توان به دینامیک سریع، سادگی طرح و پیاده‌سازی، کاهش هزینه و حجم و افزایش قابلیت اطمینان اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, مبدل UPS تک‌ فاز, کنترل چند حلقه‌ای, فیلتر کالمن, فیلتر خروجی LC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044036,
author = {راضی, رضا and منفرد, محمد},
title = {طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل UPS تک‌ فاز; کنترل چند حلقه‌ای; فیلتر کالمن; فیلتر خروجی LC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن
%A راضی, رضا
%A منفرد, محمد
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)
%D 2014

[Download]