بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , 2014-10-27

عنوان : ( استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه )

نویسندگان: رضا راضی , محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی و طراحی یک روش کنترل چند‌حلقه‌ای اصلاح‌شده با استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی برای مبدل تک فاز جدا از شبکه با فیلتر خروجی LC می‌پردازد. در روش کنترل چندحلقه‌ای مورد نظر، از ولتاژ خروجی و جریان خازن فیلتر LC به عنوان سیگنال‌های پس‌خور و از ولتاژ مرجع به عنوان سیگنال پیش‌خور استفاده می‌شود. در حلقه‌های پس‌خور روش کنترل پیشنهادی، از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی جهت تنظیم ولتاژ خروجی در حلقه خارجی و از کنترلر تناسبی ساده جهت میرایی فعال و بهبود عملکرد حالت پایدار و گذرا در حلقه داخلی استفاده شده ‌است. همچنین حلقه‌ پیش‌خور ولتاژ مرجع نیز به منظور طراحی بهینه، افزایش عملکرد مقاوم سیستم و دفع سریع اغتشاشات به کار گرفته شده است. از جمله مزایای روش پیشنهادی می‌توان به دینامیک سریع، حذف اغتشاشات تناوبی و غیرتناوبی، حداقل کردن خطای حالت پایدار، نیاز به حافظه کمتر و غیره اشاره نمود. نتایج شبیه‌سازی جهت بررسی عملکرد و مقایسه دقیق کنترلر پیشنهادی با کنترل چندحلقه‌ای معمول ارائه شده اند.

کلمات کلیدی

, مبدل جدا از شبکه تک‌ فاز, کنترل چند حلقه‌ای, کنترل تکراری مرتبه 4k±1, فیلتر خروجی LC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044038,
author = {راضی, رضا and کرباس فروشان, محمدصادق and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل جدا از شبکه تک‌ فاز; کنترل چند حلقه‌ای; کنترل تکراری مرتبه 4k±1; فیلتر خروجی LC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه
%A راضی, رضا
%A کرباس فروشان, محمدصادق
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)
%D 2014

[Download]