دانشنامه جهان اسلام, دوره (1), شماره (18), سال (2014-3) , صفحات (442-444)

عنوان : ( دهستان )

نویسندگان: علی غفرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دهستان نام منطقه ای در شمال ایالت گرگان بود که مسلمانان در قرون اولیه اسلامی با ساختن بناهای خاص از آنجا به عنوان یک رباط و منطقه مرزی در مقابل بیابانگردان ترک استفاده می کردند . بعدها در این منطقه بناهای دینی همچون مدرسه و مسجد ساخته شد و به یکی از اماکن مقدس مسلمانان در شرق تبدئیل شدو . ویرانه های این منطقه هم انون در جنوب شرقی کشور ترکمنستان واقع است و در زبان محلی به مشهد مصریان شهرت د ارد.

کلمات کلیدی

, دهستان, رباط, گرگان, فراوه, ترکمنستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044041,
author = {غفرانی, علی},
title = {دهستان},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2014},
volume = {1},
number = {18},
month = {March},
issn = {0000-0003},
pages = {442--444},
numpages = {2},
keywords = {دهستان، رباط، گرگان، فراوه، ترکمنستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دهستان
%A غفرانی, علی
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2014

[Download]