اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (87-101)

عنوان : ( بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمانه ایروانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع تغییرات ساختاری و شوک‌ها در سری‌های زمانی، مسئله‌ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری‌های زمانی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در سری‌های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری‌های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سهمیه‌‌بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه‌ها از عامل‌های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری‌های قیمت محصولات دامی بوده است.

کلمات کلیدی

تاریخ شکست؛ تغییر ساختاری؛ آماره QLR؛ قیمت‌های کشاورزی؛ محصولات دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044044,
author = {کهنسال, محمدرضا and ایروانی, سمانه},
title = {بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-5524},
pages = {87--101},
numpages = {14},
keywords = {تاریخ شکست؛ تغییر ساختاری؛ آماره QLR؛ قیمت‌های کشاورزی؛ محصولات دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی)
%A کهنسال, محمدرضا
%A ایروانی, سمانه
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]