فرایند نو, دوره (9), شماره (46), سال (2014-9) , صفحات (16-32)

عنوان : ( بررسی بازدارنده های اشتعال مواد پلیمری در صنایع نفت و گاز با پیشرفتهای نانوفناوری )

نویسندگان: امیر بهشتی , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق پیش روبررسی انواع بازدارنده‌های اشتعال می باشد. با استفاده از اثرات هم‌افزایی، یک فرمولاسیون بهینه برای سیستم‌های حاوی بازدارنده شعله حاصل می شود .تمرکز اصلی بحث بر روی نانوکامپوزیت‌ها با استفاده از نانو لوله‌های کربن و اکسید‌های فلزی معطوف خواهد بودو از آنجاییکه رویکرد‌های جدید بر روی بازدارنده‌های غیر هالوژنه می باشد، بدون شک نانوکامپوزیت‌ها نسل بعدی و بسیار کارآمد از بازدارنده‌های شعله خواهند بود.آنچنان که از نتایج برمی‌آید، افزایش زمان شعله‌وری و همچنین کاهش سرعت گرمای خارج شده در آزمایش گرماسنج مخروطی با افزودن نانوذرات حاصل می‌شود.همچنین پوشش‌های متورم شونده ضد حریق این قابلیت را دارند که برای سطوح فلزی در صنایع مختلف نفت و گاز اعمال شوند و مطالعات نشان می‌دهد که کارایی این پوشش‌ها با افزودن نانوذرات دو چندان می‌شود. این خاصیت با تشکیل یک سدمقاوم در برابر حرات قابل دستیابی است. زغال کربنی تشکیل شده با کمک ذرات نانومتری، این هدف را ممکن می سازد.

کلمات کلیدی

بازدارنده‌های شعله؛ نانوکامپوزیت؛ مفهوم هم افزایی؛ نانو ذرات اکسید فلزی؛ نانولوله های کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044045,
author = {بهشتی, امیر and زینالی هریس, سعید},
title = {بررسی بازدارنده های اشتعال مواد پلیمری در صنایع نفت و گاز با پیشرفتهای نانوفناوری},
journal = {فرایند نو},
year = {2014},
volume = {9},
number = {46},
month = {September},
issn = {1735-6466},
pages = {16--32},
numpages = {16},
keywords = {بازدارنده‌های شعله؛ نانوکامپوزیت؛ مفهوم هم افزایی؛ نانو ذرات اکسید فلزی؛ نانولوله های کربن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازدارنده های اشتعال مواد پلیمری در صنایع نفت و گاز با پیشرفتهای نانوفناوری
%A بهشتی, امیر
%A زینالی هریس, سعید
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2014

[Download]