علوم قرآن و حدیث, دوره (93), شماره (93), سال (2014-12) , صفحات (39-69)

عنوان : ( تمیز مشترکات و توحید مختلفات )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , فاطمه رضاداد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی سلسله راویان واقع در اسناد برای کشف صحت و سقم سند به منظور بهره گیری از حدیث ضروری است، از جمله مشکلاتی که در اسناد روایات به چشم می خورد تکرار نام هایی است که قابل انطباق بر دو یا چند راوی است. از سویی دیگر برخی از راویان در اسناد روایات با عناوین و اسامی گوناگون یاد شده اند. عناوین متعددی که همگی حکایت از یک شخص دارد. بحث تمیز مشترکات و توحید مختلفات و یکسان سازی راویان متعدد در شناخت راوی و تحلیل و ارزیابی سند روایت توسط دانشمندان با شیوه های خاصی صورت می گیرد. رجالیان بخشی از تلاش های خود را به این موضوع اختصاص داده و راه هایی از جمله توجه به طبقه راوی، وجود عناوین به طور مستقل در کتاب های رجالی به خصوص رجال نجاشی؛ اختلاف در طریق و راوی کتاب بودن، وجود اختلاف در راوی و مروی عنه؛ آگاهی از کنیه ها، لقب ها و موقعیت جغرافیایی شهرها، توجه به تصحیف های احتمالی و... را از جمله راهکارهای تمیز مشترکات و توحید مختلفات دانسته اند .

کلمات کلیدی

, علم رجال, تمیزمشترکات , توحیدمختلفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044054,
author = {پیروزفر, سهیلا and رضاداد, فاطمه},
title = {تمیز مشترکات و توحید مختلفات},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2014},
volume = {93},
number = {93},
month = {December},
issn = {2008-9120},
pages = {39--69},
numpages = {30},
keywords = {علم رجال، تمیزمشترکات ، توحیدمختلفات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تمیز مشترکات و توحید مختلفات
%A پیروزفر, سهیلا
%A رضاداد, فاطمه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2014

[Download]