اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی )

نویسندگان: لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیونیزیا یا عروس سنگ، گیاهی صخره ای و بومی منطقه ایران و تورانی میباشد. ویژگی این گیاه تولید گلهای زرد رنگ و بسیار زیبا در فصل بهار در سطح صخره ها می باشد. با توجه به اینکه بهره برداری از ذخایر ژنتیکی موجود در کشور و همچنین اهلی سازی و معرفی گونه های جدید از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا در این تحقیق امکان ریز ازدیادی این گیاه با ارزش دارای پتانسیل زینتی شدن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر کاربرد جداگانه انواع سیتوکینین BA، Kin و Za در غلظت های 0، 1، 5/1،2 و 3 بر ریزازدیادی گیاه دیونیزیا بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین پرآوری شاخساره درمحیط کشت حاوی BA با غلظت mg/l 3 و کمترین میزان پرآوری در محیط حاوی Kin بدست آمد. بالاترین درصد شیشه ای شدن در محیط کشت حاوی Za با غلظت mg/l 5/1 ایجاد شد. در مجموع نتایج نشان داد در مسیر ریزازدیادی گیاه دیونیزیا مشکلات زیادی از جمله شیشه ای شدن، تولید ریشه زیاد در تمام مراحل کشت بافت و همینطور قابلیت سازگاری کم گیاهچه ها وجود دارد که تحقیقات در جهت رفع این موانع ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, دیونیزیا, ریزازدیادی, سیتوکینین, شیشه ای شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044083,
author = {سمیعی, لیلا},
title = {ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دیونیزیا، ریزازدیادی، سیتوکینین، شیشه ای شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی
%A سمیعی, لیلا
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]