علوم محیطی, دوره (8), شماره (3), سال (2011-5) , صفحات (47-56)

عنوان : ( برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقی )

نویسندگان: مهری راعی جدیدی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستای کردشت از توابع شهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه‎های زیاد از مناطق تفریحی و گردشگری مهم استان می باشد. لذا، مطالعه ارزش تفریحی آن می‎تواند در پیش‎بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش تفریحی روستای کردشت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM)2 است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 180 بازدیدکننده از روستای مذکور جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 83 درصد بازدید‎کنندگان، حاضر به پرداخت وجهی جهت بازدید از روستای مذکور می باشند. متغیرهای تحصیلات، جذابیت روستا، درآمد و قیمت پیشنهادی اثر معنی‎داری روی مقدار انتظاری تمایل به پرداخت افراد نشان داد. متغیرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار به لحاظ آماری معنی‎دار نبودند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، 2800 ریال و ارزش تفریحی سالانه روستای کردشت 280 میلیون ریال برآورد شد. با توجه به یافته‎ها، امکان افزایش درآمد گردشگری روستای مورد مطالعه با توجه به ملاحظات و دیدگاه‎های بازدیدکنندگان وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش‎گذاری مشروط, تمایل به پرداخت, مدل لوجیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044095,
author = {مهری راعی جدیدی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {3},
month = {May},
issn = {1735-1324},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {ارزش‎گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مدل لوجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقی
%A مهری راعی جدیدی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2011

[Download]