بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه )

نویسندگان: نوید یکتای , علی درودی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — یکی از پیچیده‌ترین اجزای مورد استفاده در اغلب سیستم‌های نوین انرژی‌ِ تجدیدپذیر، اینورترهای متصل به شبکه هستند. هدف اصلی این مقاله، معرفی یک روش مؤثر و کارا جهت کنترل توان تزریقی به شبکه توسط اینورترهای دو‌سطحی بر مبنای یک روش بهینه‌سازی الگوی کلیدزنی در کل دوره است. در روش ارائه شده، مسئله کنترل شارش توان اینورتر به صورت یک مسئله بهینه سازی تعریف شده است که تابع هدف آن کمینه کردن فرکانس کلیدزنی در حین رعایت قیود کیفیت توان است. افق بهینه سازی مذکور یک دوره ولتاژ شبکه انتخاب شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی روش ارائه شده با سایر روشهای متداول کنترل اینورترهای متصل به شبکه برتری آن را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی — اینورتر متصل به شبکه تکفاز؛ کنترل شارش توان؛ کیفیت توان؛ بهینه‌سازی کلیدزنی, اعوجاج هارمونیکی کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044107,
author = {یکتای, نوید and درودی, علی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی — اینورتر متصل به شبکه تکفاز؛ کنترل شارش توان؛ کیفیت توان؛ بهینه‌سازی کلیدزنی، اعوجاج هارمونیکی کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه
%A یکتای, نوید
%A درودی, علی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]