بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار )

نویسندگان: آرمین تیموری , جواد صائبی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده—نفوذ منابع بادی در شبکه های قدرت باعث به وجود آمدن عدم قطعیت در تولید انرژی می گردد. این عدم قطعیت باعث ایجاد اختلاف بین مقادیر پیش بینی و قطعی تولید می شود. بهره بردار برای پوشش این اختلاف مجبور به در نظر گرفتن بخشی از ظرفیت های تولید به عنوان رزرو می گردد که این موضوع هزینه ی رزرو را در پی خواهد داشت. پاسخگویی بار بعنوان راهکاری مناسب برای مقابله با اثرات عدم قطعیت-های تولید بادی در بهره برداری سیستم قدرت می تواند مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، نفوذ مقادیر بالای تولید بادی کاهش قیمت انرژی را در پی خواهد داشت. این کاهش قیمت انرژی منجر به کاهش تمایل مصرف-کنندگان به شرکت در برنامه های پاسخگویی بار خواهدشد. در این مقاله،ضمن بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در کاهش هزینه ی تولید و افزایش هزینه های رزرو، تاثیر آن در کاهش انگیزه ی مشترکان برای شرکتدر برنامه های پاسخگویی بار نیز کمی سازی شده است. علاوه بر این، میزان افزایش تشویقی در برنامه های پاسخگویی بار به منطور تثبیت میزان مشارکت سمت مصرف در سیستم قدرت تحت نفوذ مقادیر بالای تولید باد محاسبه گردیده است. شبکه استاندارد IEEE RTS برای تحلیل و شبیه سازی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

واژه‌های کلیدی —پاسخگویی بار؛ مدیریت سمت مصرف؛بازار انرژی و رزرو؛ انرژی بادی؛ منابع تجدید پذیر؛ برنامه¬ریزی تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044109,
author = {تیموری, آرمین and صائبی, جواد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی —پاسخگویی بار؛ مدیریت سمت مصرف؛بازار انرژی و رزرو؛ انرژی بادی؛ منابع تجدید پذیر؛ برنامه¬ریزی تولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار
%A تیموری, آرمین
%A صائبی, جواد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]