بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند )

نویسندگان: حدیث پور اصغرخمامی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — در سال‌های اخیر، افزایش علاقه‌مندی به گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صورت تولیدات پراکنده و در مقیاس کوچک، منجر به ظهور ریز شبکه‌های هوشمند شده است. در این مقاله، ساختاری دوسطحی برای سیستم مدیریت انرژی، باهدف بیشینه‌سازی سود بهره‌برداری و کمینه‌سازی هزینه‌های ناشی از خطای پیش‌بینی، ارائه‌شده است. مدیریت هم‌زمان منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل، می‌تواند به افزایش نفوذ انرژی‌های پاک در شبکه کمک کند. پاسخگویی بار به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ارسال قیمت برق ساعتی به مصرف‌کنندگان، انجام می‌شود. با اجرای این برنامه، الگوی قیمتِ برق 24 ساعت آینده برای ارسال به مصرف‌کنندگان، میزان توان خریداری‌شده از شبکه‌ی توزیع یا فروخته‌شده به آن و وضعیت منابع تولید پراکنده در هر ساعت، تعیین می‌شود. مدل پیشنهادی به‌صورت یک مسئله‌ی غیرخطی عدد صحیح مختلط تعریف و به کمک الگوریتم تجزیه‌ی بندرز حل‌شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، عملکرد مؤثر سیستم مدیریت انرژی را در کنترل عدم قطعیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سود بهره‌برداری، نشان داده و در عین حفظ امنیت و تداوم برق‌رسانی، امکان افزایش نفوذ این منابع در شبکه را فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی

واژه‌های کلیدی — سیستم مدیریت انرژی؛ریزشبکه هوشمند؛منابع انرژی تجدیدپذیر؛پاسخگویی بار؛تجزیه بندرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044111,
author = {پور اصغرخمامی, حدیث and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی — سیستم مدیریت انرژی؛ریزشبکه هوشمند؛منابع انرژی تجدیدپذیر؛پاسخگویی بار؛تجزیه بندرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند
%A پور اصغرخمامی, حدیث
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]