زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15

عنوان : ( نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , محمد رضا غلامی , علی قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

   نقش و اهمیت گیاهان دارویی و دانش بومی گیاهان دارویی طب سنتی بر کسی پوشیده نیست. به دلیل تقاضای رو به رشد و کاربرد وسیع 80 درصدی آن در سطح دنیا از یک سوی و فشار بی حد و حصر بر جمعیت گونه های گیاهی و پیشرفت زیست بوم های طبیعی و انقراض گونه های گیاهی زمینه را برای فرسایش دانش بومی گیاهان دارویی فراهم آورده است. هدف این تحقیق آزمون کارایی و اثربخشی دو روش استفاده از گیاهان دارویی و داروهای شیمیایی در درمان یک بیماری خاص (سوختگی پوستی) از نگاه بیماران بهبود یافته است. تاکید مطالعه یافتن راهکاری مناسب جهت تمرکز بر نیروی زنان بویژه زنان درمانگر روستایی و مشارکت فعال آنان در توسعه پایدار گیاهان دارویی، ایجاد مشاغل محلی و رونق اقتصادی در سطح کلان می باشد. روش تحقیق پیمایش – تجربی و بررسی اسناد ومدارک علمی می باشد. در همین راستا نتایج مطالعه حاصل از آزمون 4 فرضیه تحقیق نیز حاکی از اثربخشی و کارآمدی معنادار روش استفاده از دانش بومی گیاهان دارویی نسبت به روش طب نوین در سطح کمتر از p≤%1 است، ونشان از وجود یک منبع مهم و قابل دسترس در درمان وتوسعه پایدار گیاهان دارویی در مناطق روستایی است.        

کلمات کلیدی

, گیاهان داروییف دانش بومی, زنان درمانگر, دانش تلفیقی, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044116,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and محمد رضا غلامی and قربانی, علی},
title = {نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی},
booktitle = {زن وتوسعه پایدار روستایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گیاهان داروییف دانش بومی، زنان درمانگر، دانش تلفیقی، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمد رضا غلامی
%A قربانی, علی
%J زن وتوسعه پایدار روستایی
%D 2014

[Download]