مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (8), شماره (22), سال (2013-8) , صفحات (51-72)

عنوان : ( نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , فهیمه سادات سعادت یار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده پرداخته است.

کلمات کلیدی

, شهرت, وفاداری, رضایت, ارزش ادراک شده, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044135,
author = {ناظمی, شمس الدین and سعادت یار, فهیمه سادات},
title = {نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2013},
volume = {8},
number = {22},
month = {August},
issn = {2322-3294},
pages = {51--72},
numpages = {21},
keywords = {شهرت، وفاداری، رضایت، ارزش ادراک شده، نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده
%A ناظمی, شمس الدین
%A سعادت یار, فهیمه سادات
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2013

[Download]