جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (6), شماره (94), سال (2015-1) , صفحات (45-73)

عنوان : ( مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراتب علم در اندیشه عمده متفکران شرقی و غربی از جایگاه مهمی برخوردار است و متفکران بزرگ به بحث‌های دقیقی در این حوزه پرداخته‌اند. پژوهش حاضر این مسأله را از دیدگاه دو اندیشمند برجسته اسلامی و غربی، ملاصدرا و اسپینوزا مورد مداقه قرار داده است. و مدعی است که گر‌چه این دو اندیشمند به جریان‌های فکری متفاوتی تعلق دارند از جمله این که اساساً ملا صدرا بر خلاف اسپینوزا علم را از سنخ وجود بر می شمارد و نیز در بحث کلیات ملاصدرا قائل به اصالت واقع (رئالیزم) و اسپینوزا از اصحاب تسمیه است، اما به رغم این اختلافات، در زمینه‌های خاصی نظریاتی اظهار داشته اند که می‌توان آنها را مورد مقایسه قرار داد. از جمله در تقسیم مراتب علم که هر دو فیلسوف بر سه قسم دانسته‌اند، و نیز این که در هر یک از این سه مرتبه، مرتبه پیشین و فروتر، خود مقدمه و وسیله تحقق مرتبه پسین و فراتر می شود، و نهایتاً سعادت انسان از نظر هر دو متفکر با شهود عقلانی که بالاترین مرتبه علم است، محقق می شود. در این جستار، تفصیل این موارد و نیز موارد دیگر از مشابهت ها و اختلاف نظرات این دو اندیشمند مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مراتب علم, کلیات, عقل, حس, خیال, واهمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044170,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2015},
volume = {6},
number = {94},
month = {January},
issn = {2008-9112},
pages = {45--73},
numpages = {28},
keywords = {مراتب علم، کلیات، عقل، حس، خیال، واهمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2015

[Download]