اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2008-7) , صفحات (111-133)

عنوان : ( مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس )

نویسندگان: احمدعلی کیخا , مسعود نوبخت , محمود صبوحی صابونی , منصور زیبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سه روش متفاوت شامل برتری تصادفی درجه ی اول و دوم (FSD & SSD) و روش کارایی تصادفی با توجه به یک تابع (SERF) برای تعیین استراتژی بهینه ی مدیریت بقایای گندم در استان فارس بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس تمامی معیارها استراتژی سوزاندن بقایا نسبت به سایر گزینه ها براساس عملکرد دانه ای و بازده برنامه ای برتری دارد ، اما معیارکارایی تصادفی با توجه به یک تابع دارای مزایای کاربردی بیشتری از جمله محدودیت کمتر در استفاده از داده ها، فهم آسانتر رتبه بندی گزینه های ریسکی از راه بیان گرافیکی نتایج و عدم نیاز به استفاده از یک نرم افزار خاص می باشد

کلمات کلیدی

, معیار برتری تصادفی درجه اول, معیار برتری تصادفی درجه ی دوم, معیار کارایی تصادفی با توجه به یک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044171,
author = {احمدعلی کیخا and مسعود نوبخت and صبوحی صابونی, محمود and منصور زیبایی},
title = {مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5524},
pages = {111--133},
numpages = {22},
keywords = {معیار برتری تصادفی درجه اول، معیار برتری تصادفی درجه ی دوم، معیار کارایی تصادفی با توجه به یک تابع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس
%A احمدعلی کیخا
%A مسعود نوبخت
%A صبوحی صابونی, محمود
%A منصور زیبایی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2008

[Download]