دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , 2015-05-28

عنوان : ( تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی )

نویسندگان: مرتضی سالاری , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد مسجد سلیمان سدی سنگریزه ای با هسته مخلوط گراولی- رسی به ارتفاع 177 متر می باشد که در جنوب غرب ایران روی رودخانه کارون احداث شده است. ایجاد و توسعه فشار آب حفره ای در هسته سد در دوران خاکریزی در مقایسه با سد های مشابه قابل توجه بوده است و بعد از حدود 13 سال از شروع آبگیری افت آن بسیار ناچیز است. باوجود نشست های تحکیمی بسیار کم هسته، تغییرشکل های قابل توجه و پیش رونده ای در سد بوضوح قابل مشاهده است. این به ظاهر تضاد، چالشی مهم پیش روی قضاوت صحیح در باب رفتار این سد می باشد. کاهش نفوذپذیری رابطه مستقیمی با افت فشارحفره ای دارد لذابرآورد صحیح میزان نفوذپذیری می تواند نقشی کلیدی در تعیین مکانیزم کلی رفتار این سد داشته باشد. در این مقاله ابتدا از طریق محاسبات آماری روی داده های نفوذپذیری بدست آمده از آزمایش های تحکیم روی مصالح هسته، تابعی نمایی اولیه برای تغییرات نفوذپذیریبرآورد شده است. سپس با کالیبره کردن مدل عددی سه بعدی تفاضل محدود سد بر اساس داده های فشار حفره ای رکورد شده در ابزار های سد، این تابع تدقیق شده است.نتایج نشان می دهدتخمین بالادست میزان نفوذپذیری هسته و عدم انجام اقدام اجرایی مناسب به منظور افت فشار حفره ای از علل اصلی بالا بودن فشار حفره ای در دوران ساخت این سد حیاتی کشوربوده است.

کلمات کلیدی

, سدهای سنگریزه ای, تابع نفوذپذیری, فشارآب حفره ای, تحلیل سه بعدی تفاضل محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044189,
author = {سالاری, مرتضی and اخترپور, علی},
title = {تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی},
booktitle = {دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سدهای سنگریزه ای،تابع نفوذپذیری، فشارآب حفره ای، تحلیل سه بعدی تفاضل محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی
%A سالاری, مرتضی
%A اخترپور, علی
%J دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
%D 2015

[Download]