ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30

عنوان : ( ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) )

نویسندگان: نیلوفر محمودی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماهیت ریسکی تولیدات کشاورزی به دلیل عوامل غیر قابل کنترل از قبیل عوامل جوی، آفات و امراض، نوسانات بازار محصول و نهاده، تصمیم گیری کشاورزان و به ویژه زارعین خرده پا را همواره دچار مشکل ساخته و گاه زیان های سنگینی به آنان تحمیل می نماید . فنون و روشهای متفاوتی در زمینه مدیریت ریسک وجود دارد که یکی از متداول ترین آنها استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی است . در این مطالعه به بررسی تاثیر ریسک بر انتخاب الگوی کشت بهینه محصولات زراعی روستای جابان شهرستان دماوند پرداخته شد . با توجه به اینکه نوسانات قیمت محصول و نهاده ( ریسک قیمتی ) و نوسانات مربوط به عملکرد ( ریسک عملکرد ) ، همگی به درآمد منقل می شود، در این مطالعه نوسانات درآمد به عنوان شاخص ریسک در نظر گرفته شد . داده های مورد نیاز مطالعه با استفاده از آمارهای جهاد کشاورزی منطقه که هر ساله از سطح مزارع جمع آوری می گردد تهیه گردید . الگوی کشت بهینه منطقه در دو حالت عدم توجه به ریسک و استفاده از مدل برنامه ریزی خطی ساده، و منظور کردن ریسک در تعیین الگوی بهینه کشت و استفاده از مدل برنامه ریزی درجه دوم تعیین گردید . نتایج حاکی ازآن است که الگوی کشت دوم نسبت به نوسانات ریسک واکنش نشان داده در پایان ضمن بررسی و مقایسه هر دو الگو راهکارهایی ارائه شده است .

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, مدل برنامه ریزی خطی, ریسک, مدل برنامه ریزی درجه دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044224,
author = {نیلوفر محمودی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند )},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوی کشت، مدل برنامه ریزی خطی، ریسک، مدل برنامه ریزی درجه دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند )
%A نیلوفر محمودی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]