حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (267-269)

عنوان : ( نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران )

نویسندگان: محمود جغتائی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه فونستیک پشه های گالزا(Cecidomyiidae) در شهرستان های اسفراین، جغتای و جوین در سال 1391 نمونه هایی از سه گونه به نام های Clinodiplosis cilicrus Kiefer 1889 ، Asphondylia anatolica Skuhrava1998 وLasioptera carophila Low 1874 به ترتیب از گال های موجود روی گیاه خارلته Cirsium arvense (L.))، گون (Astragalus sp.) و هویج وحشی ( Dacus carota L.) جمع آوری و تعیین هویت گردیدند. وجود هر سه گونه در ایران برای اولین بار گزارش می گردد.

کلمات کلیدی

, دوبالان, پشه های گال زا, گال های گیاهی, فون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044260,
author = {جغتائی, محمود and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {267--269},
numpages = {2},
keywords = {دوبالان، پشه های گال زا، گال های گیاهی، فون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران
%A جغتائی, محمود
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]