چهارمین همایش ملی آب، پساب و پسماند , 2014-01-16

عنوان : ( استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی )

نویسندگان: معصومه قربانی , نوید رمضانیان , سیدمصطفی نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده فلزات سنگین حتی در غلظت های بسیار پایین سمی هستند. تکنیک های زیادی برای حذف فلزات سنگین از پساب در دسترس اند که جذب سطحی به دلیل سادگی و ارزانی بسیار رایج تر از دیگر روش هاست. از بین تمامی جاذب های در دسترس، ذرات متخلخل سیلیکا برای بهبود کارآیی در غلظت های پایین آلوده کننده ها به کار رفته است. در این مطالعه، نانو ذرات سیلیکاتی عامل دار شده با گروه های آمینه مختلف توسط روش مستقیم سنتز شده اند. قابلیت جذب یون های فلزات سنگین همچون کروم، نیکل و آهن از پساب صنعتی باطری سازی با نانو مواد متخلخل سیلیکاتی پس از عاملدار شدن با گروه های آمین، همچون آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان (APTMS) و N- (3- (تری متوکسی سیلیل)- پروپیل) دی اتیلن تری آمین (TMSPDETA) در این مطالعه بررسی شد. با مطالعه توانایی این دو ماده برای حذف یون های فلزی سمی به وسیله روش ناپیوسته ، نشان داده شد که در مقایسه با TMSPDETA، APTMS قابلیت جذب کمتری را به علت موقعیت های گروه های آمینه دارد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات سیلیکاتی, حذف فلزات سنگین, تصفیه پساب صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044274,
author = {قربانی, معصومه and رمضانیان, نوید and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی آب، پساب و پسماند},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو ذرات سیلیکاتی، حذف فلزات سنگین، تصفیه پساب صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی
%A قربانی, معصومه
%A رمضانیان, نوید
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J چهارمین همایش ملی آب، پساب و پسماند
%D 2014

[Download]