همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران , 2012-09-02

عنوان : ( برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext )

نویسندگان: امید تاجیک , خداداد رستمی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی این مطالعه برآورد کارایی فنی نخل کاران منطقه رودخانه بر استان هرمزگان در سال 1390 می باشد. در همین راستا برای تعین کارایی فنی از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت به مقیاس استفاده شد و در این رویکرد از چهار نهاده اساسی در تولید خرما: آب ، زمین ، کود و کارگر و یک محصول: خرما، مورد استفاده قرار گرفت. داده های این تحقیق به صورت پرسشنامه ای از کشاورزان نخل کار چند روستا در این منطقه بدست آمد. نتایج بدست آمده از این رویکرد نشان داد که اکثر بنگاههای تولیدی خرما در این منطقه از کارایی فنی بسیار پائینی برخوردارند، به طوری که حدود 62 درصد کشاورزان از کارایی فنی زیر 20 درصد و فقط حدود 15 درصد این کشاورزان از کارایی فنی بالای 80 درصد برخوردار بودند و یکی از دلایل پائین بودن کارایی فنی، رخ دادن طوفان شن بسیار شدید قبل از برداشت و حین برداشت محصول خرما در این منطقه در سال 1390 بوده است.

کلمات کلیدی

, کارایی فنی, تحلیل پوششی, نهاده گرا, تولید خرما, منطقه رودخانه بر, هرمزگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044289,
author = {امید تاجیک and خداداد رستمی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext},
booktitle = {همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کارایی فنی، تحلیل پوششی، نهاده گرا، تولید خرما، منطقه رودخانه بر، هرمزگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext
%A امید تاجیک
%A خداداد رستمی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
%D 2012

[Download]