اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان )

نویسندگان: امین خوران , مصطفی کریم زاده , علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه افزایش تعداد بانکها و دیگر موسسات مالی، فضایی رقابتی را در بازارهای مالی برای جذب مشتریان ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی

, بازار رقابتی, اولویت بندی خدمات بانکی, بازاریابی, مشتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044295,
author = {خوران, امین and کریم زاده, مصطفی and حدادیان, علیرضا},
title = {شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بازار رقابتی، اولویت بندی خدمات بانکی، بازاریابی، مشتریان بانک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان
%A خوران, امین
%A کریم زاده, مصطفی
%A حدادیان, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]