اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار , 2014-09-11

عنوان : ( مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها )

نویسندگان: زهرا مه پیکر , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تمایل به پرداخت شهروندان مشهدی برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی برآورد و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی لاجیت و داده های مقطع زمانی 301 خانوار انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1388 بررسی شد. نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت برای بهبود صفات کیفی آب در هر دو ماه 77/12703ریال است و همچنین تمایل به پرداخت برای بهبود طعم آب نسبت به رنگ و بو و برای بهبود بوی آب نسبت به رنگ بیشتر است. تأثیر تحصیلات در هر چهار الگوی برآورد شده برای بهبود رنگ، بو، طعم و هر سه مولفه کیفی آب منفی بود. همچنین اطلاع از آلودگی نیتراتی در آب آشامیدنی مشهد در هر چهار الگو بر تمایل به پرداخت افراد تاثیر مثبت داشت. افراد دارای درآمد تمایل بیشتری برای پرداخت برای بهبود آب آشامیدنی دارند و با توجه به یافته ها پیشنهاد شده است که مبلغی معادل تمایل به پرداخت ها به عنوان عوارض گرفته شود و صرف بهبود صفات کیفی آب شود و یا شرکت آب و فاضلاب مشهد دستگاه های تصفیه آب خریداری و در اختیار خانوار ها قرار دهد و ماهانه معادل تمایل به پرداخت ها بابت تسویه حساب مالی دستگاه دریافت نماید.

کلمات کلیدی

, آب شرب, آلودگی آب, الگوی لاجیت, ارزش¬گذاری مشروط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044331,
author = {مه پیکر, زهرا and قربانی, محمد},
title = {مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها},
booktitle = {اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آب شرب- آلودگی آب- الگوی لاجیت- ارزش¬گذاری مشروط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها
%A مه پیکر, زهرا
%A قربانی, محمد
%J اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
%D 2014

[Download]