ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی , 2014-11-12

عنوان : ( مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) )

نویسندگان: هادی اعظمی , مرتضی رضوی نژاد , علی رضایی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بناهای مذهبی همواره یکی از اساسی ترین عناصر بافت، ساخت و شکل شهرها بوده و هستند. در شهرهای اسلامی، مسجد جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و به مثابه ی برجسته ترین عنصر منبعث از دین اسلام از همان ابتدا با جامعه ی مدنی اسلام همراه بوده است. اغلب مساجد در مرکز شهرها، نزدیک بازارها و محدوده‌ی دارالحکومه ساخته می‌شدند و اگر شهری به بیش از یک مسجد نیاز داشت، مساجد دیگری از طرف حکومت یا افراد خیر احداث می‌شد. اهمیت مساجد در شهرها به حدی بود که اگر شهری مسجد جامع یا آدینه نداشت، اهمیت شهری هم نداشت. در حال حاضر نیز در اکثر کشورهای مسلمان از جمله ایران مساجد به عنوان نماد سازوکار اولیه حکومت اسلامی وجود دارد. از طرفی نیز با گسترش و بزرگ شدن تدریجی شهرها به پهنه های وسیع، دیگر نیاز شهرها با یک مسجد جامع برآورده نمی شد. بنابراین در شهرها، مساجد فراوانی ساخته شد. از شاخص های مورد تاکید ائمه اطهار و اندیشمندان اسلامی برای بنای مسجد در مراکز مسلمان نشین، پراکنش فضایی متناسب با محیط، مکان یابی مناسب برای دسترسی مناسب و تناسب تراکم جمعیت به تعداد مساجد بوده است. بر این اساس مقاله پیش رو به بررسی پراکنش فضایی مساجد در دو منطقه 5 و 11 شهرداری کلانشهر مشهد با توجه به سه شاخص فوق می پردازد ، روش تحقیق در مقاله پیش رو از نوع پیمایش و توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نیز بیانگر این موضوع بود که در منطقه 11 شهرداری مشهد ضوابط و استانداردهای موجود کشور برای مساجد تا حدی رعایت گردیده است و در منطقه 5 شهرداری مشهد علاوه بر بیشتر بودن تعداد کمی مساجد پراکنش فضایی بهتری را نیز شاهد هستیم.

کلمات کلیدی

, پراکنش فضایی , مسجد , شهر اسلامی , مشهد , مناطق 5 و11 شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044362,
author = {اعظمی, هادی and رضوی نژاد, مرتضی and علی رضایی مقدم},
title = {مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد)},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پراکنش فضایی - مسجد - شهر اسلامی - مشهد - مناطق 5 و11 شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد)
%A اعظمی, هادی
%A رضوی نژاد, مرتضی
%A علی رضایی مقدم
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
%D 2014

[Download]