یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2014-02-18

عنوان : ( تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ )

نویسندگان: معصومه خیرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:مطالعه تکوین تخمدان بخصوص در دام، به لحاظ تولید بیشتر و محصولات کارآمد اهمیت بسیاری دارد .علی رغم رواج صنعت پرورش شترمرغ مطالعات بسیار ناچیز انجام شده است. هدف ما مطالعه تکوین تخمدان راست وچپ جنین شتر مرغ می باشد. روش کار: تخم های نطفه دار داخل دستگاه انکوباتور در روز های مورد نظر خارج شدوبعد ازجدا کردن جنین از پوسته تخم وتشریح نمونه ها ،تخمدان چپ وراست جدا شده وپس از انجام تکنیک های بافت شناسی وتهیه مقاطع میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج:نتایج برعدم تقارن مشخص از لحاظ آناتومی از همان ابتدای تشکیل گناد دلالت داشت واین تفاوت در مقاطع میکروسکوپی نیز تایید شد.در تخمدان چپ کورتکس مشخص شامل اپیتلیوم ژرمینال و سلول های زایا وطناب های جنسی بهمراه سلول های سوماتیک قابل مشاهده اند.در مقاطع نیمه نازک رزینی با رنگ آمیزی آبی تولویدین سلول های زایا با سیتوپلاسم وسیع و روشن وشامل گرانول های متاکروماتیک دیده می شوند.کورتکس ومدولا توسط بافت همبندجدا شده اند. ولی در تخمدان راست کورتکس مشخص دیده نمی شود . مدولای هر دو تخمدان شامل لاکونار کانال،عروق خونی وسلول های زایا بهمراه سلول های سوماتیک می باشد.

کلمات کلیدی

, بافت شناسی تخمدان , جنین شترمرغ, سلول زایا, عدم تقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044374,
author = {خیرآبادی, معصومه},
title = {تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بافت شناسی تخمدان ،جنین شترمرغ،سلول زایا،عدم تقارن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ
%A خیرآبادی, معصومه
%J یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2014

[Download]