یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی تاثیر ویتامین بر تکوین و تمایز بافت بلاستمادر محیط کشت )

نویسندگان: معصومه خیرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاستما .ویتامین .استخوان سازی .لاله خرگوش

کلمات کلیدی

بلاستما .ویتامین .استخوان سازی .لاله خرگوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044375,
author = {خیرآبادی, معصومه},
title = {بررسی تاثیر ویتامین بر تکوین و تمایز بافت بلاستمادر محیط کشت},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بلاستما .ویتامین .استخوان سازی .لاله خرگوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ویتامین بر تکوین و تمایز بافت بلاستمادر محیط کشت
%A خیرآبادی, معصومه
%J یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2014

[Download]