کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری , 2014-11-13

عنوان : ( بررسی و بهبود ویژگی‎های لایه‌ی فعال در سلول خورشیدی آلی P3HT:C60 )

نویسندگان: سعید مهرگان راد , کوثر شهبازی , ریحانه ظهوریان ابوترابی , نوید رمضانیان , مجتبی جودکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی سلول های خورشیدی پلیمری به عوامل متعددی وابسته است که ریخت سطحی، بلورینگی، جذب و سطح مشترک ماده‌‌ی دهنده‌‌ و گیرنده در لایه‌ی فعال از جمله مهم‌ترین آن‌ها هستند. افزایش میزان جذب لایه‌ی فعال و بهبود مطابقت آن با طیف تابش خورشید و در نتیجه افزایش نرخ تولید اکسایتون، جدایش بهینه‌ی اکسایتون‌ها، کاهش بازترکیب حامل های بار و افزایش تحرک‌پذیری آن ها در لایه‌ی فعال از اهداف اساسی بهینه‌سازی لایه‌ی فعال است. در پژوهش های پیشین، به منظور دستیابی به این اهداف، عملیات حرارتی متفاوت، استفاده از حلال های ترکیبی، انجام بازپخت محلولی در شرایط مختلف و استفاده از مواد دهنده و گیرنده ی جدید پیشنهاد شده‌است. در این پژوهش نگاه اساسی تری به اثر حلال ها بر طیف جذب شده‌است. در واقع، طیف جذب لایه ی فعال در حلال های مختلف و با نسبت‌های متفاوت P3HT:C60، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.

کلمات کلیدی

, سلول های خورشیدی رنگدانه ای, آلی و معدنی- فوتو الکترود- نقاط کوانتومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044376,
author = {مهرگان راد, سعید and شهبازی, کوثر and ظهوریان ابوترابی, ریحانه and رمضانیان, نوید and جودکی, مجتبی},
title = {بررسی و بهبود ویژگی‎های لایه‌ی فعال در سلول خورشیدی آلی P3HT:C60},
booktitle = {کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلول های خورشیدی رنگدانه ای، آلی و معدنی- فوتو الکترود- نقاط کوانتومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و بهبود ویژگی‎های لایه‌ی فعال در سلول خورشیدی آلی P3HT:C60
%A مهرگان راد, سعید
%A شهبازی, کوثر
%A ظهوریان ابوترابی, ریحانه
%A رمضانیان, نوید
%A جودکی, مجتبی
%J کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری
%D 2014

[Download]