دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23

عنوان : ( تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی )

نویسندگان: سید مجتبی موسوی زاده , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در هر خودرو حدود 3 تا 5 هزار جوش نقطهای وجود دارد. افزایش استحکام و انرژ ی شکست این جوش ها منجر به افزایش استحکام بدنه خودرو، بخصوص در هنگام وقوع تصادف خواهد شد. یکی از روش های موثر افزایش استحکام جوشهای مقاومتی نقطه ای استفاده از چسب مقاوم حرارتی در محل اتصال می باشد . محصول این فرآیند ترکیبی، جوش نقطه ای هیبریدی نامیده میشود . در این مقاله با تغییر پارامتر های مختلف اتصال، تنشهای موثر در اطراف جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی حین اعمال بار کششی به کمک شبیه سازی اجزاء محدود در محیط نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. برای اعتبار سنجی مدل، از نتایج تجربی آزمون های کشش برش جوش مقاومتی نقطهای استفاده شده است. برای افزایش دقت محاسبات، منطقه جوش شامل مناطق مختلفی که دارای خواص متفاوتی میباشند در نظرگرفته شده است . تاثیر پارامترهای مختلف شامل میزان همپوشانی، قطر دکمه اتصال و ضخامت چسب بر میدانهای تنش جوش مورد بررسی قرارگرفته است. از نتایج حاصل می توان برای دستیابی به هندسه مناسب جوش هیبریدی با استحکام مناسب استفاده کرد.

کلمات کلیدی

جوش هیبریدی؛ اتصال چسبی؛ نقطه جوش؛ تحلیل تنش؛ آباکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044379,
author = {موسوی زاده, سید مجتبی and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوش هیبریدی؛ اتصال چسبی؛ نقطه جوش؛ تحلیل تنش؛ آباکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی
%A موسوی زاده, سید مجتبی
%A اختراعی طوسی, حمید
%J دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی
%D 2014

[Download]