نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار , 2014-06-10

عنوان : ( ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی )

نویسندگان: شهناز دانش , حسین حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه روند مصرف انرژی در بخش های مختلف و بررسی اثرات زیست محیطی حاصل از آن ها، ضرورت مدیریت و بهینه سازی مصرف و نیز ارائه راهکارهای اجرایی در کوتاه مدت و میان مدت را تبیین می کند. با توجه به سهم حدود 04 درصدی بخش های خانگی، تجاری و عمومی در مصرف انرژی و نیز اثرات زیست محیطی زیانبار آن، پرداختن به این بخش ها، به عنوان پرمصرف ترین زیرگروه مصرف کنندگان انرژی، امری حائز اهمیت است. در مقاله جاری با مطالعه روند مصرف انرژی در بخش های خانگی، تجاری و عمومی در ایران و مطالعه تحلیلی – توصیفی 9834 و نیز پیش بینی مصرف این بخش ها در افق 9040 ، پیشنهادات - تغییرات سرانه آن طی سال های 9831 اجرایی جهت مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوهای مصرف در بخش های مذکور، ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, سرانه مصرف انرژی, خانگی و تجاری, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044381,
author = {دانش, شهناز and حسین دخت, حسین},
title = {ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی},
booktitle = {نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرانه مصرف انرژی، خانگی و تجاری، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی
%A دانش, شهناز
%A حسین دخت, حسین
%J نخستین همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
%D 2014

[Download]