زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (12), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (62-79)

عنوان : ( سنگ نگاری، ویژگی های ژئوشیمی،ایزوتوپ های استرانسیم و نئودیمیم و منشاء توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌ بیرجن )

نویسندگان: سمیه سمیعی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , مجید قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی طلای اپی­ترمال خونیک در جنوب بیرجند واقع شده­است. توده­ های نیمه­ عمیق در این منطقه دارای ترکیب دیوریتی، مونزونیتی، کوارتز مونزونیتی، مونزودیوریتی و کوارتزمونزودیوریتی می­ باشند. از نظر ویژگی‌های ژئوشیمیایی، توده‌های نیمه­ عمیق خونیک در قلمرو کالک­آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی قرار می‌گیرند. این توده­ ها عمدتاً ماهیت متاآلومین داشته و به گرانیتوئیدهای سری مگنتیت تعلق دارند. غنی‌شدگی LREE نسبت به HREE و همچنین بی­ هنجاری شاخصNb و Ti حاکی از تشکیل این توده­ ها در زون فرورانش و حاشیه فعال قاره­ ای می­ باشد. این سنگ­ها دارای نسبت 87Sr/86Sr اولیه بین704628/0 تا 704774/0 و مقادیر εNd(i)بین7/1+ تا 9/2+ می­ باشند. این داده­ ها وجود ماگمایی با منشاء گوشته تهی­شده و مرتبط با فرورانش را تأیید می­ کنند. کانی­ سازی موجود در منطقه خونیک در ارتباط مستقیم با توده­ های نیمه­ عمیق می­ باشد، بنابراین شناخت هرچه بیشتر این توده­ های و بررسی ارتباط آن­ها با کانی­ سازی، گامی مثبت در جهت اکتشاف این نوع کانی­ سازی­ ها در شرق ایران و بویژه بلوک لوت می­ باشد

کلمات کلیدی

:خونیک؛ توده ­های گرانیتوئیدی؛ ژئوشیمی؛ ایزوتوپ استرانسیم و نئودیمیم؛ فرورانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044392,
author = {سمیعی, سمیه and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ژوزه فرانسیسکو سانتوز and مجید قادری},
title = {سنگ نگاری، ویژگی های ژئوشیمی،ایزوتوپ های استرانسیم و نئودیمیم و منشاء توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌ بیرجن},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-7057},
pages = {62--79},
numpages = {17},
keywords = {:خونیک؛ توده ­های گرانیتوئیدی؛ ژئوشیمی؛ ایزوتوپ استرانسیم و نئودیمیم؛ فرورانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ نگاری، ویژگی های ژئوشیمی،ایزوتوپ های استرانسیم و نئودیمیم و منشاء توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌ بیرجن
%A سمیعی, سمیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%A مجید قادری
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2014

[Download]