اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی , 2014-04-17

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر )

نویسندگان: مریم مرادی , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از صنایعی که به منظور فرآورش محصول نیاز به استفاده از مبدل ها و انرژی گرمایی بالایی دارد صنایع شیر می باشد. امروزه از مبدل های حرارتی صفحه ای به دلیل ویژگی های مطلوب آن در این صنایع استفاده می شود. به منظور افزایش راندمان حرارتی تجهیزات و مبدل های حرارتی صفحه ای یکی از جدیدترین روش ها، استفاده از سیال عامل نانو سیال می باشد که سوسپانسیونی از نانوذرات جامد در سیالات متداول انتقال حرارت است. از مسائلی که در این زمینه حائز اهمیت است مشکلات ناشی از کاربرد این سیالات جدید در مبدل های حرارتی است که افت فشار از آن جمله است. در این مطالعه به منظور برآورد میزان افت فشار ناشی از استفاده از نانو سیال در مبدل صفحه ای صنایع شیر، سیستم آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است و نانوسیال با درصد های وزنی 25/0%، 35/0% و 8/0% از ذرات TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده افزایش افت فشار نانوسیال نسبت به سیال پایه (آب)، با افزایش درصد وزنی می باشد. افت فشار در درصدهای وزنی پایین افزایش زیادی ندارد ولی با افزایش درصد وزنی نانوذرات (8/0%وزنی) افت فشار تا حدود 16/8% نسبت به سیال پایه افزایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, افت فشار, مبدل حرارتی صفحه¬ای, صنایع شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044419,
author = {مرادی, مریم and زینالی هریس, سعید},
title = {بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر},
booktitle = {اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال، افت فشار، مبدل حرارتی صفحه¬ای، صنایع شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر
%A مرادی, مریم
%A زینالی هریس, سعید
%J اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
%D 2014

[Download]