مرز نشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) )

نویسندگان: هادی اعظمی , محسن سلطانی , نرگس حجی پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرزها دارای کارکرد های خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب هایی نیز متوجه مرزها می باشد.این آسیب ها و تهدیدها با منشا مختلف و با اهداف متفاوت،کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می کنند. باتوجه به خط مرزی مشترک و طولانی با کشور آذربایجان در شمال غرب ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی پراهمیت دو کشور،منابع تهدید مرزها میتواند متنوع و متعدد باشد،لذا به منظورتدوین استراتژی و سیاست های راهبردی و کاربردی جهت مقابله با تهدیدها و ایجاد امنیت مرزی،اولین گام شناخت این منابع تهدید می باشد.این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و پس از انجام فرایند تحقیق مشخص شد که منابع تهدید در مرز مشترک ایران و آذربایجان شامل:حضور قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای، سکولاریسم، جریان پان آذریسم، مسئله ناگورنو-قره باغ، مسائل مربوط به دریای خزر و قاچاق( انسان، و مشروبات الکلی) می باشد.

کلمات کلیدی

, تهدید مرزی, کارکردهای مرزی, ایران, آذربایجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044424,
author = {اعظمی, هادی and سلطانی, محسن and حجی پناه, نرگس},
title = {بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان)},
booktitle = {مرز نشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری},
year = {2014},
location = {پارس آباد, ايران},
keywords = {تهدید مرزی، کارکردهای مرزی، ایران، آذربایجان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان)
%A اعظمی, هادی
%A سلطانی, محسن
%A حجی پناه, نرگس
%J مرز نشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
%D 2014

[Download]