دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2014-02-19

عنوان : ( اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی بویژه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, استحصال آب, مناطق مسکونی, باران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044453,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی},
booktitle = {دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استحصال آب، مناطق مسکونی، باران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی
%A دستورانی, محمدتقی
%J دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2014

[Download]